Termen cautat: preponderent
Termeni gasiti in dictionare: 15
Dictionar explicativ roman (15)
preponderent
preponderent, -ă adj. Care precumpăneşte în ceea ce priveşte numărul, ponderea, extinderea, greutatea, puterea, influenţa, prestigiul, importanţa etc; precumpănitor. Bisericile roşii sînt în…
indian
indian s.n. Ţesătură de bumbac subţire şi fină, albită, folosită pentru obiecte de lenjerie. sil. -di-an. şi indiană s.f. ◊ indian, -ă s.m., s.f, adj. I 1 s.m. (lapl)…
precumpănitor
precumpănitor, -oare adj. Care precumpăneşte în ceea ce priveşte puterea, greutatea, ponderea, valoarea, prestigiul, importanţa, influenţa etc; care constituie elementul hotărîtor;…
preponderant
preponderant, -ă adj. v. preponderent.
preponderenţă
preponderenţă s.f. Calitatea a ceea ce este preponderent; superioritate pe care cineva sau ceva o are asupra altcuiva în ceea ce priveşte numărul, ponderea, extinderea, greutatea, puterea,…
democraţie
democraţie s.f. 1 Formă de organizare politică şi de guvernare a unei societăţi, care proclamă principiul deţinerii puterii de către popor, exercitată prin intermediul reprezentării…
almanah
almanah s.n. 1 Publicaţie periodică, de obicei anuală, care cuprinde, pe lîngă un calendar, indicaţii astronomice şi meteorologice, diverse informaţii, texte beletristice, culturale etc. 2…
aromorfoză
aromorfoză s.f. (biol.) Complex de modificări morfologice cu rol preponderent în procesul evoluţiei filogenetice.
atomicitate
atomicitate s.f. 1 (fiz., chim.) Valenţă atomică. 2 (econ.) Caracteristică a unei pieţe care este compusă din numeroşi cumpărători şi vînzători, fără ca vreunul dintre ei să fie…
terţiar
terţiar s.m. (relig.) Membru al unor ordine catolice pentru mireni, dintre care cel mai important este cel înfiinţat de Francesco d'Assisi. pl. -i. ◊ terţiar, -ă adj.…
ţărănism
ţărănism s.n. 1 (polit.) Curent politic şi ideologic, apărut în România la sfirşitul sec. 19, care pornea de la ideea importanţei ţărănimii, considerată un grup social unitar, într-un stat…
materialism
materialism s.n. 1 (filos.; în opoz. cu „idealism") Doctrină filosofică potrivit căreia materia (existenţa materială) este factorul prim, iar spiritul (conştiinţa) este un factor…
matriarhat
matriarhat s.n. (ist.) Perioadă a comunei primitive în care apartenenţa la gintă se stabilea pe linia descendenţei materne, iar femeia avea rolul preponderent în viaţa familială şi socială.…
patriarhat
patriarhat s.n. 1 (bis.) Patriarhie. Formă de organizare administrativă în Biserica Ortodoxă. Timpul cît păstoreşte un patriarh, care corespunde unei structuri ecleziastice naţionale sau…
apă
apă s.f. I 1 Lichid incolor, inodor, transparent şi insipid, compus binar al oxigenului cu hidrogenul, care formează unul dintre învelişurile pămîntului, fiind cel mai răspîndit solvent şi…

  DespreTop 10Contactaţi-ne inceputul paginii
© 2008 DexX.ro - Copyright XHTML | CSS Gazduire oferita de Ghesi.ro