Termen cautat: anumite
Termeni gasiti in dictionare: 45
Dictionar de neologisme (45)
Dresa, dresez
Dresa, dresez vb. I, tranz. A învăţa un animal să facă la poruncă anumite mişcări sau să îndeplinească anumite acţiuni. Fig. (Peior.) A deprinde o persoană să se comporte într-un anumit fel,…
Alia, aliez
Alia, aliez vb. I.1. refl. A încheia un tratat de alianţă. A se înţelege cu cineva, a se coaliza în vederea unei acţiuni comune. 2. tranz. A topi laolaltă anumite metale sau anumite metale…
Concesiune, concesiuni
Concesiune, concesiuni s. f. Convenţie prin care o persoană (fizică sau juridică) dobândeşte dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în schimbul unor…
Condiţiona, condiţionez
Condiţiona, condiţionez vb. I. tranz. A constitui condiţia de care depinde ceva; a fi cauza unui lucru, a provoca ceva. 2. A limita valabilitatea unui act printr-o condiţie, a face să…
Consultativ
Consultativ, -ă, consultativi, -e adj. Care îşi dă avizul în anumite probleme; cu caracter de consultaţie. (îs) Organ ~ = organ care îşi spune părerea autorizată în anumite probleme. (îs)…
Casetă, casete
Casetă, casete s. f. 1. Cutie în care se păstrează anumite obiecte preţioase, bani sau care protejează elementele unui sistem tehnic. 2. Cutie anexă a camerelor de luat vederi, în…
Cota, cotez
Cota, cotez vb. I. tranz. 1. A numerota potrivit unei anumite ordini. 2. A stabili cursul acţiunilor, titlurilor de creanţă (la bursă), sau a valorii unei anumite valute. A introduce efecte…
Adapta, adaptez
Adapta, adaptez vb. I. 1. tranz. A transforma ceva pentru a corespunde anumitor cerinţe; a face ceva potrivit pentru întrebuinţare în anumite împrejurări; a face să se potrivească. 2.…
Fabulă, fabule
Fabulă, fabule s. f. Scurtă povestire alegorică, de obicei în versuri, în care autorul, folosind procedeul persoanificării animalelor, plantelor şi lucrurilor, satirizează anumite moravuri,…
Decret, decrete
Decret, decrete s. n. Act prin care se stabilesc dispoziţii obligatorii sau prin acre se reglementează anumite situaţii individuale, emanat de la organul suprem al puterii de stat. [fr.…
Cadran, cadrane
Cadran, cadrane s. n. (La aparate şi instrumente de măsurat) Suprafaţă (circulară) prevăzută cu anumite diviziuni, pe care se citesc indicaţiile acului indicator al unui instrument de…
Agendă, agende
Agendă, agende s. f. 1. Carnet cu foi de calendar, în care se notează lucrările care urmează să fie făcute la anumite date. 2. Ordine de zi. [fr., lat. agenda]
Agent
Agent, -ă, agenţi, -te 1. s. m. f. Reprezentant (oficial) al unei instituţii, al unei organizaţii, al unui stat etc, care îndeplineşte anumite însărcinări. 2. s. m. Factor activ care…
Agentură, agenturi
Agentură, agenturi s. f. 1. Firmă prin care un agent (1) derulează anumite afaceri; agenţie. 2. Facţiune politică sau economică aflată în slujba intereselor unui stat străin, [germ. Agentur]…
Alegoric
Alegoric, -ă, alegorici, -ce adj. Caracteristic alegoriei, care reprezintă o alegorie; exprimat prin pilde. (îs) Car ~ = vehicul amenajat cu o platformă, pe care se reprezintă o scenă…
Amenaja, amenajez
Amenaja, amenajez vb. I. tranz. 1. A aranja, a organiza în vederea unei anumite utilizări. 2. A realiza o amenajare, [fr. amenager]
Brevet, brevete
Brevet, brevete s. n. Document oficial acordat de o autoritate (de stat) prin care se conferă unei persoane o distincţie, o calitate în virtutea căreia are anumite drepturi speciale. [fr.…
Deficient
Deficient, -ă, deficienţi, -te adj. Care are o insuficienţă organică sau mintală. Care produce mai puţin decât trebuie, decât e planificat. (Substantivat) Persoană lipsită de anumite
Alianţă, alianţe
Alianţă, alianţe s. f. 1. înţelegere politică între două sau mai multe state, pe bază de tratat, prin care statele respective se obligă să acţioneze în comun sau să se ajute în anumite
Balon, baloane
Balon, baloane s. n. 1. Aerostat alcătuit dintr-o învelitoare impermeabilă umplută cu gaz şi mai uşor decât aerul, căruia i se poate ataşa o nacelă. (Ie) A lua (pe cineva) în ~ = a ironiza…

  DespreTop 10Contactaţi-ne inceputul paginii
© 2008 DexX.ro - Copyright XHTML | CSS Gazduire oferita de Ghesi.ro