Termen cautat: Lipsa
Termeni gasiti in dictionare: 16
Dictionar de neologisme (16)
Apatie, apatii
Apatie, apatii s. f. Stare de indiferenţă, lipsă de interes faţă de orice activitate şi faţă de lumea înconjurătoare. [fr. apathie, lat. apathia]
Ambiguitate, ambiguităţi
Ambiguitate, ambiguităţi s. f. (Livr.) 1. Lipsă de precizie, de claritate. 2. (Concr.) Expresie, afirmaţie lipsită de precizie, echivocă, [fr. ambiguite, lat. ambiguitas, -atis]
Exces, excese
Exces, excese s. n. Abuz; lipsă de măsură, de cumpătare. [fr. exces, lat. excessus]
Defect
Defect, -ă, defecţi, -te 1. s. n. Lipsă, scădere, imperfecţiune materială, fizică sau morală; cusur. Deranjament, stricăciune care împiedică funcţionarea unei maşini, a unui aparat. Ceea ce…
Deficienţă, deficienţe
Deficienţă, deficienţe s. f. Scădere, lipsă, greşeală ; rămânere în urmă. Lipsă în integritatea anatomică şi funcţională a unui organ; absenţă a anumitor facultăţi fizice sau psihice. [fr.…
Criză, crize
Criză, crize s. f. 1. Manifestare violentă a contradicţiilor economice, politice, sociale etc; perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) care se manifestă în…
Calm
Calm, -ă, calmi, -e. I. adj. 1. (D. natură) Care se află în stare de linişte deplină. (D. procese) Care se desfăşoară liniştit. 2. (D. oameni, d. manifestările lor sufleteşti) Liniştit; p.…
Eclectism
Eclectism s. n. 1. îmbinare mecanică, hibridă a unor puncte de vedere sau concepţii eterogene sau opuse; lipsă de consecvenţă în convingeri, în teorii. 2. Sistem de gândire neunitar, care,…
Confuzie, confuzii
Confuzie, confuzii s. f. Faptul de a confunda; încurcătură; lipsă de orientare (în diverse probleme). [fr. confusion, lat. confusio, -onis]
Barbarie, barbarii
Barbarie, barbarii s. f. 1. Stare primitivă de dezvoltare social-culturală. 2. Concepţie, atitudine, comportare care dovedesc lipsă de respect, dispreţ sau ură faţă de cultură şi de…
Carenţă
Carenţă, carenţe s. f. Lipsă; deficienţă. [fr. carence, lat. carentia]
Agramatism
Agramatism s. n. Necunoaştere a scrierii şi a vorbirii corecte, lipsă totală de învăţătură; p. ext. incultură, ignoranţă, [germ. Agrammaasmiis, fr. agrammatisme]
Corectitudine
Corectitudine s. f. 1. Lipsă de greşeli. 2. Ţinută sau atitudine corectă; cinste. [corect + -itudine, după promptitudine]
Dispreţ
Dispreţ s. n. Sentiment de desconsiderare a cuiva sau a ceva ; lipsă de consideraţie sau de stimă faţă de cineva sau de ceva. [it. disprezzo]
Distracţie, distracţii
Distracţie, distracţii s. f. 1. Agrement 2. Lipsă de atenţie, de concen-trare.[fr. distraction, lat. distracţia]
Dezordonat
Dezordonat, -ă, dezordonaţi, -te adj. 1. (D. oameni) Care nu este deprins cu ordinea; neglijent (în îmbrăcăminte, în modul de a-şi păstra lucrurile, în muncă, în felul de viaţă, în gândire).…

  DespreTop 10Contactaţi-ne inceputul paginii
© 2008 DexX.ro - Copyright XHTML | CSS Gazduire oferita de Ghesi.ro