Termen cautat: in*
Termeni gasiti in dictionare: 953
Dictionar de paronime (953)
FRACŢIUNE
FRACŢIUNE s. - 1. Parte distinctă dintr-un întreg; fragment. 2. Grupare de membri în cadrul unui partid politic, care luptă împotriva liniei politice a majorităţii membrilor acelui partid.…
RASĂ
RASĂ s. - 1. 1. Grup de indivizi aparţinând aceleiaşi specii de microorganisme, plante, animale cu caracteristici comune, constante, conservate ereditar, care se deosebesc de alte varietăţi…
CLEI
CLEI s. - 1. Substanţă vâscoasă asemănătoare cu gelatina, extrasă din oase, din peşte, din unele plante sau obţinută pe cale sintetică, folosită pentru lipirea unor obiecte sau părţi de…
SATIR
SATIR s. - Fiecare dintre divinităţile rustice din mitologia greacă, reprezentată printr-o fiinţă cu corp omenesc acoperit cu păr, cu coarne şi picioare de ţap sau de cal, care personifica…
ŞLAM
ŞLAM s. - Amestec de apă cu particule fine de substanţe minerale în suspensie, provenind din instalaţiile de preparare mecanică a minereurilor sau a cărbunilor.
VACCIN
VACCIN s. - Produs biologic obţinut din germeni patogeni sau din secreţii microbiene, care se administrează prin injecţii sau pe cale bucală unui om sau unui animal, în scop preventiv sau…
DOCENT
DOCENT s. - 1. (in ţara noastră; de obicei în sintagma) Doctor docent - Titlu ştiinţific acordat doctorilor în ştiinţe care s-au distins printr-o activitate valoroasă. 2. (în alte ţări) …
RAGILĂ
RAGILĂ s. - 1. Instrument format dintr-o scândură în care sunt înfipţi dinţi de fier şi prin care se trage cânepa sau inul meliţat, ca să se aleagă partea cea mai fină. 2. Zgardă cu ţepi de…
ODONAT
ODONAT s. - (la pl.) Ordin de insecte din care face parte libelula; (la sg.) insectă care face parte din acest ordin.
TORPILĂ
TORPILĂ s. - 1. Proiectil submarin prevăzut cu motor propriu şi cu încărcătură explozivă, care se lansează împotriva unei nave inamice de pe o navă de luptă, din avion sau de pe coastă. 2.…
UMBRELĂ
UMBRELĂ s. - Obiect alcătuit dintr-o pânză care se poate strânge sau întinde prin intermediul unor spiţe metalice fixate radial pe un baston, destinat să apere de soare sau de ploaie.
HIDROGEN
HIDROGEN s. - Ele ment chimic gazos, incolor, inodor, insipid şi inflamabil, care, combinat cu oxigenul în anumite proporţii, formează o moleculă de apă.
INDIVID
INDIVID s. - 1. Persoană privită ca unitate distinctă faţă de alte persoane. 2. Fiinţă de origine animală sau vegetală privită ca unitate distinctă a speciei din care face parte.
HALDĂ
HALDĂ s. - Loc în care se depozitează sterilul şi deşeurile inutilizabile rezultate din lucrările miniere sau din uzinele metalurgice.
NUME
NUME s. - 1. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care arătăm cum se cheamă o fiinţă, un lucru, o acţiune etc. şi prin care acestea se individualizează. 2. Calificativ, atribut, poreclă. 3.…
FANON
FANON s. - 1. Fiecare dintre lamele cornoase fixate de maxilarul superior al balenelor. 2. îndoitură a pielii de pe marginea inferioară a gâtului, la bovine şi la unele rase de ovine.
MANGAL
MANGAL s. - Cărbune uşor, sfărâmicios, obţinut prin arderea incompletă a lemnelor în cuptoare speciale sau prin stingerea forţată a jeraticului.
URNĂ
URNĂ s. - 1. Vas de pământ sau de bronz, de capacităţi şi de forme diferite, în care se păstrau în antichitate unele lichide. 2. Vas în care se păstrează cenuşa morţilor incineraţi. 3.…
BATANT
BATANT adj. - (d. uşi ferestre etc.) Care se închide singur, printr-o mişcare de du-te-vino în jurul unei axe verticale situate la una dintre margini.
CATALECTIC
CATALECTIC adj. - (în metrica greco-latină, în sintagma) Vers catalectic - Vers care se termină printr-un picior incomplet.

  DespreTop 10Contactaţi-ne inceputul paginii
© 2008 DexX.ro - Copyright XHTML | CSS Gazduire oferita de Ghesi.ro