A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Â Î Ă Ş Ţ
C C CA CD CE CF CH CI CL CN CO CR CT CU CV CY

cîmp

cîmp s.n., s.m. 1 (geomorf.) Porţiune de cîmpie, nefragmentată, situată între două văi principale; spec. întindere de pămînt cultivată, semănată; ext. totalitatea ogoarelor din jurul unei aşezări omeneşti. La noi sînt codri verzi de brad Şi cîmpuri de mătasă (GOGA). Munca cîmpului = munci agricole. Econom de cîmp v. econom. Forjă de cîmp v. forjă. Stog de cîmp v. stog. întindere de pămînt în afara unei localităţi (unde nu mai sînt case). în cîteva minute, sînt afară, la cîmp (CAR.). Cîmp de dune = suprafaţă de teren slab fragmentată, acoperită cu dune. Cîmp de pietre = cîmp alcătuit din blocuri sau sfărîmături, adeseori mobile, formate pe pantele slab înclinate. Cîmp de gheaţă ~ masă întinsă şi neîntreruptă de gheaţă care acoperă o suprafaţă (în regiunile polare). Cîmpurile elizeeşti v. elizeesc. Cîmpurile elizee v. elizeu. Loc.adv. în plin cîmp sau în cîmp deschis - sub cerul liber, departe de orice aşezare omenească; fără adăpost. Expr. A o lua peste cîmp = a merge de-a dreptul, părăsind drumul. A-şi lua (sau a apuca) cîmpii = a) a pleca la întîmplare, fără nici un ţel (de disperare, de durere, de oboseală etc); b) a ajunge la disperare. Cînd gîndesc... că am să mă întorc iar la dînsa acasă, îmi vine să turbez, să iau cîmpii (CR). A bate cîmpii v. bate. 2 Loc, spaţiu, porţiune de teren în limitele cărora se desfăşoară o anumită activitate. (milit.) Cîmp de luptă = porţiune de teren pe care se duc acţiuni de luptă cu inamicul terestru. Cîmp de tragere = a) porţiune de teren amenajată pentru executarea exerciţiilor militare cu trageri; b) unghi orizontal sau vertical în limitele căruia o gură de foc poate executa trageri numai prin modificarea poziţiei ţevii. Cîmp de mine = porţiune de teren sau de apă pe care s-au pus mine pentru a împiedica trecerea inamicului. Cîmp de observare = spaţiu cuprins cu privirea sau cu un aparat optic în limitele căruia se desfăşoară o activitate de observare. Artilerie de cîmp v. artilerie. Cîmp de onoare v. onoare. Tenis de cîmp v. tenis. Cîmp vizual v. vizual. 3 Fig. Domeniu, sferă (de activitate, de existenţă etc). în cîmpul lingvisticii se petrec numeroase schimbări. Cîmpul muncii ~ sfera de activitate a cuiva; activitate, muncă. 4 (inform.) Subîmpărţire din punct de vedere logic a unei cartele conţinînd, fiecare. informaţie reprezentată codificat. 5 (fiz.) Regiune din spaţiu în care fiecărui punct i se asociază o mărime fizică bine determinată; mărimea care caracterizează o asemenea regiune. Cîmp sonor. 6 (fiz.) Regiune din spaţiu în care se pot exercita acţiuni de forţă asupra corpurilor. Cîmp coercitiv v. coercitiv. Cîmp electric v. electric. Cîmp electromagnetic v. electromagnetic. Cîmp de gravitate v. gravitate. Cîmp de gravitaţie v. gravitaţie. Cîmp magnetic v. magnetic. 7 (climat.) Cîmp baric -distribuţie în spaţiu a presiunii atmosferice la un moment dat, care pe hărţile sinoptice de la sol se reprezintă prin izobare, iar pe cele de înălţime prin izohipse. 8 Mulţime de valori ale uneia sau ale mai multor mărimi (matematice, fizice etc.) variabile. 9 (lingv.) Cîmp lexical = ansamblu de cuvinte din aceeaşi sferă semantică, care exprimă noţiuni asemănătoare sau asociabile. Cîmp semantic v. semantic. 10 (med.) Cîmp operator = porţiune anatomică pe suprafaţa căreia are loc o intervenţie chirurgicală. • Fîşie de pînză sterilă care delimitează plaga operatorie. 11 (a. plast.) Fond al unui tablou, al unei gravuri, al unei podoabe, în limitele căruia poate fi reprezentată o imagine plastică, un motiv ornamental etc. Cîmpul portretului era albastru, în dreapta şi in stînga chipului, perdele roşii (EMIN.). 12 (cinemat.) Spaţiu delimitat în care este cuprinsă imaginea pe o peliculă cinematografică. Profunzime de cîmp v. profunzime. 13 Cîmp psihologic = ansamblu de fapte fizice, biologice, sociale, psihice, existente la un moment dat, care determină comportamentul unui individ. 14 (sociol.,psih.) Cîmp social=ansamblu de entităţi sociale coexistente (grupuri, subgrupuri, membri, canale de comunicaţie etc). • pl. n. -uri, m. -i.
  DespreTop 10Contactaţi-ne inceputul paginii
© 2008 DexX.ro - Copyright XHTML | CSS Gazduire oferita de Ghesi.ro